خدمات حسابداری و مالیاتی مونترال-کبک 


 با مدیریت:     فریبرز (فرید) خیرالدین


 
درشهرمونتریال و منطقه سن لوران
در خدمت عزیزان فارسی زبان
  


 جهت مشاوره رایگان برای شروع واحد تجاری ویا موارد مرتبط با مالیات فردی
با شماره تلفن 2398-586-514 تماس بگیرید 
 
ارایه خدمات حسابداری و دفتر داری جهت کلیه واحدهای تجاری در شهر مونترال و حومه
و
تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص و شرکتها